Wie heeft nu juist wanneer recht op een eindejaarspremie? Een vraag die veel mensen bezig houdt. Hieronder lees je alles over de eindejaarspremie dat je altijd al had willen weten.

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

Iedereen die tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 30 juni van het huidige jaar minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht heeft gewerkt, voor om het even welk erkend uitzendkantoor, heeft recht op een eindejaarspremie uitbetaald door het sociaal fonds.

Het is ofwel het ene of het andere criterium dat het recht op een eindejaarspremie opent.

Gelijkgestelde dagen

Alle betaalde dagen onder contract worden meegeteld voor de telling van de 65 dagen of 494 uren. Dus ook feestdagen, betaalde ziekte, compensatie, klein verlet. Automatisch worden ook 5 dagen economische werkloosheid meegeteld.

Tellen niet mee zijn de onbetaalde ziekte, familiaal verlof, onbetaalde inhaalrust, vakantie, gewettigde en ongewettigde afwezigheid.

Enkele speciale situaties

Belangrijk hierbij is dat er enkele uitzonderingen bestaan op deze 65-dagen/494 uren regel. Uitzendkrachten die in volgende situaties verkeren, krijgen niet automatisch een eindejaarspremie. Om alsnog een betaling hiervoor te ontvangen, kunnen wij (of zij) een brief sturen naar het sociaal fonds.

 1. Vast in dienst:
  Een uitzendkracht werkt 60 dagen als uitzendkracht in de referteperiode en gaat daarna vast in dienst bij die klant. Hij moet het volgende opsturen: een kopie van het laatste contract + een kopie van het laatste loonbriefje + een kopie van het vast contract (enkel de naam van het bedrijf en de startdatum volstaan).
   
 2. Net niet voldoende:
  Een uitzendkracht verzamelt 65 dagen in de periode van 1 januari tot 10 juli van het huidige kalenderjaar. Hij moet het volgende opsturen: de loonfiches van 26 juni tot 10 juli.
   
 3. Arbeidsongeval:
  Een uitzendkracht die een arbeidsongeval heeft gehad tijdens de referteperiode. De eerste 30 dagen van het arbeidsongeval tellen mee voor de 65 dagen. Hij moet het volgende opsturen: een attest van de verzekering, waarin het aantal verloren dagen staat.

De uitbetaling voor deze uitzendkrachten vindt niet plaats in januari, maar zij mogen een storting verwachten vanaf midden februari.

Wanneer wordt de eindejaarspremie toegekend ?

De premie wordt toegekend in december van het huidige jaar, maar zal uitbetaald worden in januari van het jaar nadien.

Hoeveel bedraagt de premie?

De brutopremie gelijk aan 8,33% van het brutoloon dat men als uitzendkracht heeft verdiend tussen 1/7 en 30/6.

Van de bruto premie wordt afgetrokken:

 • 13,07% sociale zekerheidsbijdragen (berekend op 108% voor arbeiders) 
 • 23,22% bedrijfsvoorheffing

De netto premie bedraagt ongeveer 66% van de brutopremie.

Hoe de premie exact berekend wordt, staat op het premiedocument dat de uitzendkracht ontvangt.

Hoe wordt de premie betaald?

De uitzendkracht zal in de maand december een document ontvangen van het sociaal fonds, met de berekening van de premie en de vraag op welk rekeningnummer het bedrag kan worden overgemaakt.

Mochten de uitzendkrachten eind december om één of andere reden nog geen document ontvangen hebben, of andere specifieke vragen hebben, kunnen zij ook altijd contact opnemen met het sociaal fonds voor uitzendkrachten op het nummer 02/203.60.95 (tussen 9u en 12u) of per fax op 02/203.42.68 of mail info@sfu-fsi.be.

Het document dat de uitzendkracht van het fonds ontvangt laat hem/haar toe de betaling van de premie te bekomen. Het bestaat uit 2 vakken: A en B. Vak A houdt de uitzendkracht bij, en met vak B dient hij zich te wenden tot ofwel zijn vakbond als hij aangesloten is ofwel het sociaal fonds.

De betaling gebeurt ofwel per storting, ofwel via circulaire cheque. Afhankelijk van de eigen keuze van de uitzendkracht.

Toch nog niet genoeg informatie?

Dan vind je op deze site nog meer informatie!