De veiligheid op het werk primeert voor VIO Interim. We trachten via allerlei initiatieven de arbeidsveiligheid te verhogen en zo het aantal ongevallen te beperken. 

De veiligheid op het werk primeert voor VIO Interim. We trachten via allerlei initiatieven de arbeidsveiligheid te verhogen en zo het aantal ongevallen te beperken. Om de veiligheid op het werk nog te vergroten, is het belangrijk dat je de veiligheidsvoorschriften van de onderneming waar je werkt goed kent en ook strikt opvolgt.

Veiligheidskaart en brochure

Bij opstart ontvang je bij VIO steeds een werkpostfiche en een veiligheidskaart. Lees deze aandachtig en zorg ervoor dat je de veiligheidskaart altijd op zak hebt. Daarnaast ontvang je ook een infobrochure, zodat je goed voorbereid aan je job kan starten.

Bij twijfels of vragen neem je best contact op met je vertrouwde VIO kantoor. Onze consulenten helpen je graag verder. En als het nodig is of indien je dat wenst kan je via hen contact opnemen met onze preventiedienst.

Ga je bij een nieuwe onderneming werken? Dan heb je recht op dezelfde behandeling als de vaste werknemers, zeker op het vlak van veiligheid.
De risico’s verbonden aan je werkplaats staan vermeld op de werkpostfiche die samen met je besproken wordt bij VIO vooraleer je het werk aanvat.

Iedere werkgever is verplicht om nieuwe werknemers steeds een grondig onthaal te geven. Steek ook zeker je licht eens op bij je directe verantwoordelijke en collega’s, vooral over de algemene risico’s in het bedrijf en de specifieke risico’s op je werkplaats. Het kan je veiligheid en welzijn op het werk – en die van je collega’s -  alleen maar vergroten.

De verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen staan vermeld op je werkpostfiche. Je bent verplicht deze op de juiste wijze te gebruiken. Beschik je niet over de vereiste beschermingsmiddelen? Dring erop aan dat je deze krijgt. Het bedrijf is verplicht je deze te verschaffen, al zal je mogelijks een deel van je uitrusting ook via VIO ontvangen.

Arbeidsongeval

Als je voor VIO Interim werkt, ben je verzekerd tegen ongevallen op het werk en voor ongevallen die kunnen gebeuren als je naar je werk gaat of weer naar huis gaat.

Elk arbeidsongeval binnen het bedrijf meld je meteen aan je verantwoordelijke. Vergeet niet ook onmiddellijk VIO op de hoogte te brengen, zodat wij je de nodige documenten kunnen bezorgen en een correcte aangifte kunnen invullen.