Veel mensen weten niet helemaal hoe ADV-dagen in elkaar zitten en wie er wanneer juist recht op heeft. Hier lees je dan ook alles over de arbeidsduurvermindering wat je je altijd al afvroeg!

Wat is ADV juist?

Bij ADV (of languit arbeidsduurvermindering) werk je wekelijks meer dan de afgesproken arbeidsduur in je contract. De extra gewerkte uren neem je op een ander moment op als verlof. Heel wat bedrijven hanteren het systeem van inhaalrustdagen.

Wanneer is er sprake van arbeidsduurvermindering?

Er is sprake van ADV van zodra er wekelijks meer uren gepresteerd worden dan theoretisch vastgelegd is in het gemiddeld uurregime. Het gemiddeld uurregime kan nooit hoger zijn dan 38 uur per week (bij wet vastgelegd). 

Hoe berekenen?

In principe bouw je ADV-verlof op wanneer je meer uren werkt per week dan in je contract vastgelegd is (alle uren meer dan 38 uur per week dus).

Bijvoorbeeld: in je contract staat dat je 38 uur per week werkt. In werkelijkheid werk je 40 uur per week, dus 2 uur extra. Die 2 uur zijn je ADV-uren. Als je er elke week 2 te veel doet, maal 52 weken per jaar, spaar je 13 ADV-dagen op een jaar. Je bouwt wel geen ADV-uren op als je ziek bent of in verlof bent, dus waarschijnlijk kom je op 12 ADV-dagen per jaar.

Het recht op ADV-dagen is niet wettelijk geregeld

In tegenstelling tot vakantiedagen is het recht op ADV-dagen niet in de wet geregeld. Afspraken hierover vind je in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). In je CAO kan bijvoorbeeld staan dat de dagen vrij opneembaar zijn. De afspraak kan ook zijn dat je werkgever ze in het werkrooster verwerkt. Dit hangt af van wat gangbaar is in het bedrijf. In sommige bedrijven kan je ook ADV-dagen meenemen naar het volgend jaar, in andere niet. Indien je ze niet kan overdragen en je neemt ze niet op, ben je ze kwijt. Zorg dus dat je dit in het oog houdt.