Hebben uitzendkrachten recht op vaderschapsverlof tijdens hun interimperiode? Lees er hier meer over.

Uitzendkrachten die vader worden tijdens hun interim periode hebben recht op 10 dagen vaderschapsverlof.

Deze 10 dagen moeten opgenomen worden tijdens de 4 maanden volgend op de geboorte van het kind. Ze kunnen niet gesplitst worden in halve dagen. De uitzendkracht moet onder contract staan als hij deze dagen opneemt.

Voor de eerste 3 dagen is er behoud van het volledige loon. Deze dagen worden door Vio betaald als klein verlet.

De volgende 7 dagen ontvangt hij 82% van het (begrensde) brutoloon via het ziekenfonds. Hij dient hiervoor een aanvraag in bij het ziekenfonds.

VIO Interim zal een ‘inlichtingenblad uitkeringen’ ontvangen van het ziekenfonds. De uitzendkracht krijgt via dit formulier zijn uitkering van zijn mutualiteit.