Wat is jeugdvakantie juist? Hier vind je een beetje meer informatie!

Wat is jeugdvakantie?

Een jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en die minstens één maand als loontrekkende werkt in het jaar dat hij/zij zijn studies beëindigd heeft, heeft in het jaar erop recht op jeugdvakantie. De RVA zal dan het aantal opgebouwde vakantiedagen (door de prestaties als loontrekkende) aanvullen tot 20 dagen met jeugdvakantiedagen.

Met andere woorden, de jongere heeft recht op jeugdvakantiedagen voor het vakantiedienstjaar waarin hij niet volledig was tewerkgesteld.

Opgelet: jeugdvakantie is enkel van toepassing in de privésector. Werk je bij de overheid, dan geldt er een andere regeling en krijg je onmiddellijk een aantal vakantiedagen.

Wie heeft er recht op jeugdvakantie en wanneer?

Om recht te hebben op jeugdvakantiedagen moet de jongere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben; (het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de jongere vakantie neemt).
  • In de loop van het vakantiedienstjaar zijn of haar studies (met inbegrip van de periode van het maken van een eindwerk) hebben beëindigd;
  • Na de beëindiging van de studies, leertijd of vorming, in de loop van het vakantiedienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een minimumperiode. De jongere moet gedurende ten minste één maand verbonden zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling moet ten minste 13 arbeidsdagen in de zin van de werkloosheidsreglementering omvatten. Een tewerkstelling met de vakantieregeling "openbare dienst" of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) tellen echter niet mee.
  • De regeling geldt zowel voor arbeiders als bedienden.
  • De jeugdvakantie is een recht en geen verplichting.
  • Een jongere die deeltijds is tewerkgesteld heeft ook recht op jeugdvakantiedagen.
  • Een jongere die is tewerkgesteld is een activeringsprogramma en geniet van de vakantieregeling voor de "privé sector" heeft eveneens recht op jeugdvakantiedagen.

Meer infomatie

Voor meer en uitgebreidere informatie kan je terecht op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegendheid, Arbeid en Sociaal Overleg.