De basis van uitzendarbeid in een notendop.

Wat is uitzendarbeid?

Er is sprake van uitzendarbeid wanneer een uitzendkracht (werknemer) in dienst wordt genomen door een uitzendbureau (de werkgever) met de bedoeling om te worden uitgeleend aan een gebruikende onderneming (de klant van het uitzendbureau) om daar tijdelijke arbeid te verrichten.  

Twee zaken zijn dus typisch voor uitzendarbeid:

  • Het gaat om het uitvoeren van tijdelijke arbeid
  • Het gaat om een toegelaten vorm van terbeschikkingstelling van werknemers.

Verplichte erkenning

Enkel erkende uitzendbureaus mogen in België aan uitzendarbeid doen. VIO is daar één van.

Juridische verhouding

Bij uitzendarbeid ontstaat een driehoeksverhouding tussen 3 partijen:  

  1. het uitzendbureau = het bedrijf dat de uitzendkracht aanwerft om hem/haar ter beschikking te stellen van een gebruiker/klant met het oog op het uitvoeren van een tijdelijke opdracht;
  2. de uitzendkracht = de werknemer die een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid afsluit met het uitzendkantoor om ter beschikking van een gebruiker/klant te worden gesteld;
  3. de gebruiker/klant = het bedrijf dat een beroep doet op een uitzendbureau om tijdelijk over een werknemer te kunnen beschikken.  

Deze 3 partijen is wat uitzendarbeid verschillend maakt met een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid. Bij uitvoering van tijdelijke arbeid spreekt men van een rechtstreekse overeenkomst tussen werknemer en werkgever, zonder aanwezigheid van een tussenpersoon.

Wens je nog meer te weten te komen over het loon, de arbeidsduur, ... van de uitzendkracht? Dan kan je op de site van de federale overheid alles over uitzendarbeid vinden.